Hợp đồng và chính sách

Các hợp đồng mẫu và chính sách bán hàng của VinFast sẽ được cập nhập tại đây

Chính sách bán hàng

Cho xe ô tô

Năm 2024

Thông báo CSBH cho KH vay mua xe tự doanh với GSM

Thông báo Chính sách giá bán và thuê pin xe ô tô điện VinFast tháng 03/2024 (lần 2)

Thông báo CSBH xe VinFast Trả góp và Trả thẳng Tháng 03/2024

Tri ân Khách Hàng sở hữu ô tô xăng VinFast và mua ô tô điện VinFast

Thông báo Chính sách giá bán và thuê pin xe ô tô điện VinFast tháng 03/2024

Thông báo Chương trình hỗ trợ lãi suất tháng 01-02/2024

Thông báo CSBH Danh cho CBNV Top 5 DN thuộc ngành thu nhập cao

Thông báo Chính sách bán hàng “Tự hào Quê hương Hà Tĩnh”

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 5 Plus tháng 01/2024

Năm 2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast tháng 12/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 7 tháng 12/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 9 tháng 11/2023

Thông báo CSBH Giá bán xe và Thuê pin Ô tô VinFast ngày 17/11/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 Năm mới 2024

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 6 tháng 10/2023

Thông báo Chính sách bán hàng Giá bán xe và Thuê pin Ô tô VinFast

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast tháng 10/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast tháng 9/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 9 ngày 27/03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 9 tháng 03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 02/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 01/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 5 Plus tháng 03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng tháng 03/2023 cho xe Lux A2.0

Thông báo Chính sách bán hàng tháng 02/2023 cho xe Lux A2.0

Thông báo Chính sách bán hàng tháng 01/2023 cho xe Lux A2.0

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 02/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 01/2023

Thông báo Chính sách mua lại xe ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm

Năm 2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 11/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 11/2022

Thông báo Chính sách bán hàng cho xe Lux A2.0 tháng 11/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VF 8 áp dụng từ 26/10/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe điện áp dụng từ tháng 10/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VF 8 và VF 9 tháng 09/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe điện tháng 07/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng và xe điện tháng 06/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 07/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng và xe điện tháng 05/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng và xe điện tháng 04/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng và xe điện tháng 03/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VF e34 áp dụng từ 10/01/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VF 8 và VF 9 áp dụng từ 06/01/2022 đến 06/04/2022

Năm 2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 12/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 11/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 10/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 09/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 08/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 07/2021

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và President tháng 05/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng áp dụng từ 31/05/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 03/2021

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 03/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng áp dụng từ 29/01/2021 đến 07/02/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng áp dụng từ 01/01/2021 đến 28/02/2021

Năm 2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux tháng 12/2020

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 12/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 11/2020

Thông báo Chính sách bán hàng tháng 11/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 10/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast V8 President tháng 09/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 09/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil áp dụng từ 15/07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux áp dụng từ 28/07/2020 đến 30/09/2020 và VinFast Fadil áp dụng từ 15/07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux áp dụng từ 25/06/2020 đến 14/07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 05/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe Chevrolet áp dụng từ 01/05/2020 đến 30/06/2020