Hợp đồng và chính sách

Các hợp đồng mẫu và chính sách bán hàng của VinFast sẽ được cập nhập tại đây

Chính sách bán hàng

Cho xe ô tô

Năm 2024

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Tháng 07/2024

Thông báo Chính sách đặc quyền cho KH xe VinFast VF 8 Tháng 07/2024

Thông báo Chính sách đặc quyền cho KH xe VinFast VF 9 Tháng 06/2024

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Tháng 06/2024

Thông báo Chính sách bán hàng VF 3 Việt Nam

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Tháng 05/2024

Thông báo CSBH cho KH vay mua xe tự doanh với GSM

Thông báo Chính sách giá bán và thuê pin xe ô tô điện VinFast tháng 03/2024 (lần 2)

Thông báo CSBH xe VinFast Trả góp và Trả thẳng Tháng 03/2024

Tri ân Khách Hàng sở hữu ô tô xăng VinFast và mua ô tô điện VinFast

Thông báo Chính sách giá bán và thuê pin xe ô tô điện VinFast tháng 03/2024

Thông báo Chương trình hỗ trợ lãi suất tháng 01-02/2024

Thông báo CSBH Danh cho CBNV Top 5 DN thuộc ngành thu nhập cao

Thông báo Chính sách bán hàng “Tự hào Quê hương Hà Tĩnh”

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 5 Plus tháng 01/2024