Hợp đồng và chính sách

Các hợp đồng mẫu và chính sách bán hàng của VinFast sẽ được cập nhập tại đây

Chính sách bán hàng

Cho xe ô tô

Năm 2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 11/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 11/2022

Thông báo Chính sách bán hàng cho xe Lux A2.0 tháng 11/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VF 8 áp dụng từ 26/10/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe điện áp dụng từ tháng 10/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VF 8 và VF 9 tháng 09/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe điện tháng 07/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng và xe điện tháng 06/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 07/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng và xe điện tháng 05/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng và xe điện tháng 04/2022

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng và xe điện tháng 03/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VF e34 áp dụng từ 10/01/2022

Thông báo Chính sách bán hàng xe VF 8 và VF 9 áp dụng từ 06/01/2022 đến 06/04/2022