Hợp đồng và chính sách

Các hợp đồng mẫu và chính sách bán hàng của VinFast sẽ được cập nhập tại đây

Chính sách bán hàng

Cho xe ô tô

Năm 2023

Thông báo CSBH Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast tháng 12/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 7 tháng 12/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 9 tháng 11/2023

Thông báo CSBH Giá bán xe và Thuê pin Ô tô VinFast ngày 17/11/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 Năm mới 2024

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 6 tháng 10/2023

Thông báo Chính sách bán hàng Giá bán xe và Thuê pin Ô tô VinFast

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast tháng 10/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast tháng 9/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 9 ngày 27/03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 9 tháng 03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 02/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 01/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 5 Plus tháng 03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng tháng 03/2023 cho xe Lux A2.0

Thông báo Chính sách bán hàng tháng 02/2023 cho xe Lux A2.0

Thông báo Chính sách bán hàng tháng 01/2023 cho xe Lux A2.0

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 03/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 02/2023

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 01/2023

Thông báo Chính sách mua lại xe ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm