Hợp đồng và chính sách

Các hợp đồng mẫu và chính sách bán hàng của VinFast sẽ được cập nhập tại đây

Chính sách bán hàng

Cho xe ô tô

Năm 2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 12/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 11/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 10/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 09/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 08/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 07/2021

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và President tháng 05/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng áp dụng từ 31/05/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 03/2021

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF e34 tháng 03/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng áp dụng từ 29/01/2021 đến 07/02/2021

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng áp dụng từ 01/01/2021 đến 28/02/2021