Hỗ trợ

Tổng hợp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của VinFast.

Ô tô VinFast

Thông tin sản phẩm

Ứng dụng VinFast

Ứng dụng VinFast là gì?

Cách cài đặt nhắc nhở lịch cá nhân/lịch làm việc trên ô tô điện VinFast

Cách cài đặt cá nhân hoá trợ lý ảo trên Ứng dụng ô tô điện VinFast

Làm thế nào để giới hạn thời gian hoạt động của xe?

Chuyển quyền điều khiển xe qua Ứng dụng VinFast cho chủ xe mới như thế nào?

Cách cập nhật phần mềm xe qua Ứng dụng VinFast như thế nào?

Có được sử dụng Ứng dụng VinFast khi chưa có xe không?

Thanh toán phí sạc pin ô tô điện VinFast qua Ứng dụng như thế nào?

Cách kiểm tra lịch sử sạc trên Ứng dụng xe ô tô điện VinFast như thế nào?

Đặt lịch sửa chữa - bảo dưỡng ô tô điện trên Ứng dụng VinFast như thế nào?

Hướng dẫn thêm người lái trên Ứng dụng VinFast

Cách kiểm tra quá trình sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô điện VinFast qua Ứng dụng VinFast

Kích hoạt tính năng cảnh báo trộm trên ô tô điện VinFast như thế nào?

Cách tìm kiếm trạm sạc qua Ứng dụng VinFast như thế nào?

Cách cài đặt Ứng dụng VinFast thực hiện cuộc gọi khẩn cấp như thế nào?

Ứng dụng VinFast có thể quản lý cùng lúc mấy xe điện VinFast?

Làm thế nào để đăng nhập Ứng dụng VinFast?