Hỗ trợ

Tổng hợp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của VinFast.

Xe máy điện

Thuê pin - Sạc pin

Ưu điểm của pin LFP trên xe máy điện là gì?

Tôi có thể thanh toán phí thuê pin ở đâu?

Thời gian sạc xe máy điện VinFast là bao lâu?

Tôi có được chọn hình thức thanh toán phí thuê pin trả trước/ trả sau không?