Hỗ trợ

Tổng hợp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của VinFast.

Ô tô VinFast

Trợ lý ảo

Làm thế nào để kích hoạt Trợ lý ảo trên xe VinFast?

Trợ lý ảo VinFast là gì?

Cách điều khiển các chức năng trên xe thông qua Trợ lý ảo VinFast như thế nào?

Cách sử dụng tính năng điều hướng, dẫn đường thông qua Trợ lý ảo VinFast như thế nào?

Cách sử dụng tính năng giải trí thông qua Trợ lý ảo VinFast như thế nào?

Cách sử dụng tính năng Kể chuyện tiếu lâm thông qua Trợ lý ảo VinFast như thế nào?