Hỗ trợ

Tổng hợp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của VinFast.

Xe máy điện

Hệ thống trạm sạc

Cách thanh toán chi phí sạc pin xe máy điện VinFast tại trạm sạc công cộng như thế nào?

Sạc xe máy điện tại trạm sạc như thế nào?

Tôi cần lưu ý gì khi sạc xe điện tại trụ sạc công cộng?

Trụ sạc nào tại trạm sạc công cộng có thể sử dụng cho xe máy điện?

Đổi trả pin xe máy điện cần đáp ứng điều kiện gì?