Voucher VF e34 là gì?

Đây là ưu đãi dành cho các Khách hàng đã đặt cọc xe VF e34 trước ngày 16/9/2021. Mỗi xe VF e34 được tặng 01 Voucher VF e34. Mệnh giá voucher tương ứng với Ưu đãi của từng đối tượng Khách hàng đặt cọc.