Hiện tại VinFast chưa có hỗ trợ chuyển nhượng cọc từ xe ô tô điện sang xe ô tô xăng.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ