Đây là ưu đãi dành cho các Khách hàng đã đặt cọc xe VF e34 trước ngày 16/9/2021. Mỗi xe VF e34 được tặng 01 Voucher VF e34. Mệnh giá voucher tương ứng với Ưu đãi của từng đối tượng Khách hàng đặt cọc.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ