Trừ khi trạm được đặt trước hoặc quý khách có đặt trước giờ sạc, quý khách được sử dụng trạm sạc đến khi sạc đầy pin cho xe.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ