Quý khách bấm nút dừng khẩn cấp để dừng sạc (Với trụ 11 kW: Nút dừng bên hông phải trụ sạc, trụ 30 kW: Nút dừng bên dưới hộc để súng sạc, trụ 60 kW: Nút dừng ở giữa 2 hộc đựng súng sạc, trụ sạc siêu nhanh: Nút dừng khẩn cấp bên cạnh hông của trụ sạc)

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ