Quý khách kiểm tra ngoại quan của súng sạc, nếu phát hiện các bất thường như: Đầu súng sạc bị nứt, vỡ, biến dạng, có đọng nước, han gỉ, bùn đất… Vui lòng không sử dụng và cắm sạc ở trụ sạc khác.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ