- Trụ sạc thường ô tô AC 11 kW: Thời gian sạc đạt đến 70% pin từ 10% là khoảng 2 tiếng 10 phút.
- Trụ sạc nhanh ô tô:
+ DC 30 kW: Thời gian sạc đạt đến 70% pin từ 10% là khoảng 1 tiếng.
+ DC 60 kW: Thời gian sạc đạt đến 70% pin từ 10% là khoảng 30 phút. 
- Trụ sạc siêu nhanh ô tô DC 250 kW: cho phép đi được khoảng 180 km sau khoảng 18 phút sạc, theo điều kiện quãng đường đi được sau 1 lần sạc đầy là khoảng 285km.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ