Quý khách thanh toán chi phí sạc hàng tháng cùng với phí thuê bao pin, muộn nhất ngày 15 của tháng tiếp theo cho toàn bộ phí thuê pin của tháng trước đó.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ