VinFast sẽ bắt đầu tính phí đỗ xe quá giờ từ phút thứ 31 kể từ thời điểm xe của Quý khách đã sạc đầy nhưng vẫn tiếp tục đỗ xe tại khu vực trạm sạc.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ