Ắc quy 12V có thời hạn bảo hành 1 năm hoặc 20.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ