Trong thời hạn bảo hành còn lại, mọi điều kiện bảo hành vẫn được đảm bảo cho chủ sở hữu tiếp theo. Quý khách vui lòng mang xe và sổ bảo hành đến các Xưởng dịch vụ/Nhà phân phối của VinFast để đăng ký lại thông tin bảo hành.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ