Sổ bảo hành được cấp một lần cho xe ô tô VinFast VF e34 của khách hàng và là căn cứ để khách hàng nhận được đầy đủ các chế độ bảo hành xe.
Trong trường hợp mất sổ bảo hành, vui lòng liên hệ tới bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được tư vấn chi tiết.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ