VinFast cung cấp chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ