VinFast cung cấp dịch vụ cứu hộ miễn phí cho các lỗi, hư hỏng gây dừng vận hành trong thời hạn bảo hành của xe.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ