Căn cứ vào: thời gian hoặc số km lần bảo dưỡng trước đó và số km xe đã di chuyển thêm, hệ thống sẽ tính toán và gửi thông báo nhắc bảo dưỡng cho Khách hàng trên màn hình trên xe và màn hình ứng dụng VinFast cho quý khách.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ