Xe VFe34 có thể được bảo dưỡng, sửa chữa tại tất cả các Xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc.
Ngoài dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tại Xưởng, VinFast cung cấp thêm lựa chọn Bảo dưỡng, sửa chữa lưu động (Áp dụng đối với một số hạng mục) để tăng sự thuận tiện và trải nghiệm dịch vụ cho Khách hàng.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ