Có. Bảo dưỡng là hoạt động kiểm tra, điều chỉnh, thay thế các vật tư, phụ tùng định kỳ nhằm duy trì chất lượng xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất. Chu kỳ bảo dưỡng xe VFe34 được VinFast khuyễn nghị: 1 năm hoặc 12.000 km.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ