Quý khách có thể mua thêm gói cước khác để thay thế. Theo chính sách của Mobifone, quý khách không được hỗ trợ hoàn tiền gói cước đã thanh toán.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ