Sau khi thực hiện thanh toán, quý khách sẽ nhận thông báo thành công cập nhật trên website Mobifone và màn hình xe.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ