Quý khách thanh toán gói cước data/ gói cước thoại thông qua hình thức thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM hoặc thẻ Visa.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ