VinFast sẽ cung cấp gói dữ liệu 2GB/tháng miễn phí trong 2 năm đầu để sử dụng nhóm tính năng thông minh cơ bản. Đối với những tính năng thông minh nâng cao, khách hàng cần đăng ký gói dữ liệu thu phí để sử dụng. Trong giai đoạn đầu, VinFast đã ký kết hợp tác với nhà mạng MobiFone để cung cấp đa dạng các gói dữ liệu tối ưu cho khách hàng sử dụng VF e34 tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 25/01/2021 đến ngày 06/01/2022, quý khách có thể đăng ký các gói cước do Mobifone cung cấp trực tiếp cho khách hàng:
- Gói Data QT56 5Gb/tháng - Chu kỳ 1 tháng    - Mức giá: 56.000 VNĐ
- Gói Data QT84 8GB/tháng - Chu kỳ 1 tháng    - Mức giá: 84.000 VNĐ
- Gói DC100 9GB/tháng - Chu kỳ 1 tháng - Mức giá: 100.000 VNĐ

Từ ngày 07/01/2022, quý khách có thể đăng ký các gói cước được thiết kế riêng cho khách hàng VinFast:

- Gói Entertainment 1GB/ngày - Chu kỳ 1 tháng - Mức giá: 60.000 VNĐ
- Gói Entertainment 2GB/ngày - Chu kỳ 1 tháng - Mức giá: 75.000 VNĐ
- Gói Entertainment 2GB/ngày - Chu kỳ 3 tháng - Mức giá:    200.000 VNĐ
- Gói Entertainment 3GB/ngày - Chu kỳ 6 tháng - Mức giá:    450.000 VNĐ
- Gói Entertainment 4GB/ngày    - Chu kỳ 12 tháng - Mức giá: 900.000 VNĐ

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ