Từ màn hình chính trên Màn hình thông tin giải trí, Quý khách chọn mục Cài Đặt - eSIM để lấy mã QR code.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ