Khách hàng cần nạp phí cước gọi để sử dụng tính năng gọi cứu hộ khẩn cấp (e-Call). Đối với các tính năng sử dụng dữ liệu di động, VinFast sẽ cung cấp gói dữ liệu data 2GB/tháng miễn phí trong 2 năm đầu để sử dụng nhóm tính năng cơ bản. Đối với những tính năng thông minh nâng cao, khách hàng cần đăng ký gói dữ liệu thu phí để sử dụng.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ