Việc sử dụng các tính năng thông minh và dịch vụ giải trí trên xe VF e34 sẽ yêu cầu xe phải kết nối với mạng dữ liệu di động để truyền nhận dữ liệu. Kết nối này sẽ được thực hiện thông qua eSIM tích hợp trên xe, cho phép xe kết nối với mạng viễn thông được VinFast lựa chọn, nhằm cung cấp các loại dịch vụ:
- Tạo và nhận cuộc gọi, hỗ trợ cho tính năng cứu hộ khẩn cấp (e-Call);
- Truyền nhận dữ liệu cho các tính năng thông minh và dịch vụ giải trí trên xe;
- Nhận tin nhắn SMS khi có yêu cầu từ hệ thống điều khiển dịch vụ từ Trung Tâm Điều hành của VinFast.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ