Quý khách đăng ký tài khoản để đăng nhập:
1. Nhấn nút đăng ký trên màn hình đăng nhập
2. Đọc và đồng ý với điều khoản, điều kiện
3. Sử dụng email hợp lệ và đặt mật khẩu
4. Kiểm tra hộp thư đến của email và xác nhận thông tin
5. Cài đặt các bảo mật vân tay hoặc bảo mật khuôn mặt.

Sau khi tạo tài khoản thành công, Quý khách đăng nhập theo hướng dẫn dưới đây:
1. Nhấn chọn biểu tượng logo VinFast trên thiết bị để truy cập ứng dụng
2. Nhập email và mật khẩu để đăng nhập

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ