Ứng dụng VinFast giúp người dùng quản lý và điều khiển xe qua nền tảng ứng dụng di động, kèm theo danh sách phong phú các dịch vụ khác từ VinFast. Một số nhóm tính năng chính bao gồm:
- Theo dõi tình trạng xe, pin và trạng thái sạc
- Cho phép điều khiển xe: khóa/mở khóa xe, điều khiển điều hòa
- Đặt lịch hẹn: dịch vụ, trạm sạc, hỗ trợ dọc đường
- Lên lịch hành trình và chuyển đến xe
- Đọc hướng dẫn sử dụng

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ