Quý khách có thể tìm thấy số khung xe ở ba vị trí: 
1. Dưới ghế hành khách phía trước. Nâng miếng che trên thảm để xem số VIN.
2. Trên nhãn dán nằm ở cột trụ trung tâm phía bên tay phải.
3. Trên màn hình trung tâm, chọn "Cài đặt chung", sau đó chọn "Thông tin xe".

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ