Các xe động cơ điện đều có dãy “Số động cơ” cấu trúc khác nhau theo quy định của VinFast. Quý khách thực hiện các thủ tục liên quan đến Đăng ký Đăng kiểm xe động cơ điện tương tự như động cơ xăng theo quy định hiện hành.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ