Trợ lý ảo vẫn hoạt động được bình thường, tuy nhiên một số tính năng sẽ không khả dụng nếu mức pin dưới ngưỡng cho phép. Ví dụ: Mức pin <20% thì Trợ lý ảo không thể bật chế độ cắm trại/chế độ thú cưng.
Thông tin chi tiết xem tại hướng dẫn sử dụng xe.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ