Trường hợp Trợ lý ảo không có dữ liệu cho câu hỏi hoặc không hiểu được câu hỏi của người dùng, Trợ lý ảo sẽ xin người dùng nhắc lại câu lệnh với cú pháp “Xin vui lòng nhắc lại câu lệnh của anh/chị”, hoặc “Em chưa thực sự hiểu ý anh/chị, anh/chị vui lòng hỏi rõ hơn ạ”; hoặc sẽ phản hồi quý khách về khả năng thực hiện tác vụ với cú pháp “Rất tiếc, em không tìm thấy câu trả lời phù hợp. Vui lòng thử lại với câu hỏi khác".

Để xem các câu lệnh điển hình cho Trợ lý ảo, quý khách vui lòng xem tại đây.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ