Chỉ có 02 cách để đánh thức Trợ lý ảo:
1. Sử dụng nút bấm vật lý trên vô lăng
2. Sử dụng câu lệnh "Hey VinFast"

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ