Những thông tin thường thức và kiến thức chung được lấy từ nguồn Wikipedia tiếng Việt
Tin tức sẽ được lấy từ VnExpress - một trong những đối tác quan trọng của VinBigData trong dự án phát triển Trợ lý ảo.
Một số thông tin thường thức khác lấy từ đơn vị thứ 3 là đối tác của VinBigData như Open Weather (thông tin thời tiết).

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ