Hiện tại Trợ lý ảo đang hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt. Nếu câu lệnh có lẫn cả tiếng Việt và ngoại ngữ thì có khả năng Trợ lý ảo sẽ không hiểu được và sẽ không thực hiện tác vụ.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ