Câu lệnh đánh thức trợ lý ảo là "Hey VinFast"
Sau khi quý khách nói câu lệnh, hệ thống sẽ phản hồi bằng một âm thanh kèm viền sáng trên màn hình cho biết trợ lý ảo đã sẵn sàng đợi lệnh

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ