Trợ lý giọng nói có thể hỗ trợ Quý khách thực hiện nhiều tác vụ như:
- Bản đồ & dẫn đường
- Thông tin xe
- Điều khiển xe
- Âm nhạc 
- Gọi điện & nhắn tin
- Hỏi & đáp thông tin

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ