Được phát triển bởi VinBigData ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống trợ lý giọng nói có khả năng hỗ trợ người dùng hỏi đáp thông tin và thực hiện nhiều tác vụ rảnh tay khi đang di chuyển.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ