Đối với các lỗi phát sinh từ phía VinFast, Quý khách được bảo hành miễn phí theo quy định.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ