Tùy theo từng phiên bản sẽ có thời gian cài đặt/cập nhật khác nhau.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ