Sau khi bản cập nhật được tải về, Quý khách có thể làm theo các cách sau để tiến hành cập nhật từ màn hình chính hoặc từ ứng dụng VinFast:
Từ màn hình chính:
- Nhấn vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm xe. Nhấn vào Cài đặt ngay để tiến hành cài đặt, hoặc Hẹn giờ cài đặt để cài đặt sau.

Từ ứng dụng VinFast:
- Mở Cài đặt > Nhấn vào Cập nhật phần mềm xe.
- Nhấn vào Cài đặt ngay để tiến hành cài đặt.
- Nhấn vào Nhắc tôi sau và lựa chọn hệ thống nhắc nhở lịch cài cài đặt.

Lưu ý: Trong quá trình đang cài đặt phần mềm, Quý khách không thể bấm nút Power Switch để tắt hoặc đổi trạng thái xe cho đến khi quá trình cài đặt xong.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ