Để cập nhật phần mềm hệ thống cần đảm bảo các điều kiện sau:
- Cập nhật đã được tải về.
- Xe ở trạng thái bật, điều hòa tắt.
- Xe đang đỗ, cần số ở vị trí P, phanh tay được kéo lên.
- Dung lượng pin lớn hơn 30%.
- Hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài phải được tắt. Trong quá trình FOTA bạn sẽ không thể bật được đèn chiếu sáng bên ngoài.
- Xe không trong trạng thái sạc.
Lưu ý: Cập nhật phần mềm không hoạt động ở chế độ Người lạ.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ