Có hai bước để cập nhật phần mềm:
- Tải về: Gói cài đặt được tải về thông qua Wi-Fi hoặc mạng di động và sẵn sàng cài đặt lên xe của Quý khách.
- Cài đặt: Sau khi hoàn thành tải về, phần mềm sẽ được cài đặt lên xe. Quý khách không thể lái xe hay sạc pin khi đang cài đặt vì lý do an toàn.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ